Informatie voor gasten / Information for guests

Please scroll down for English.

I don’t speak Dutch. Can I participate?
Yes, of course! The Walking Dinner welcomes all neighbours from Willemspark and Archipel – Dutch and international. Please scroll down for information in English.

Wie kunnen deelnemen aan het Walking Dinner?
Het doel van Walking Dinner is kennismaken met buurtbewoners. Deelnemers moeten daarom woonachtig zijn in Willemspark of Archipel. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.

Wat zal ik eten?
Dat is een verrassing. De thuiskoks doen hun uiterste best om iets lekkers te serveren!

Kan ik dieetwensen doorgeven?
Ja, dat kan. Allergieën en dieetwensen kun je doorgeven bij inschrijving of via info@willemarchipel.nl.

Waar word ik verwacht?
De avond start op een ontvangstadres in de buurt. Dit adres ontvangen gasten per e-mail enkele dagen voor het Walking Dinner. Op het ontvangstadres word je om 18.00 uur samen met 20-25 andere gasten welkom geheten met een drankje. Hier ontvang je jouw persoonlijke route met de drie huisadressen voor de avond.

Hoe kom ik van het ene adres naar het andere?
De verplaatsing regel je zelf. Tussen de gangen heb je een kwartier de tijd om van adres te wisselen. Soms liggen de door jou te bezoeken adressen wat uit elkaar; een fiets kan dan handig zijn.
Heb je beperkte mobiliteit en is fietsen geen optie? Geef dit dan aan bij aanmelding of stuur een bericht naar info@willemarchipel.nl, dan houdt de organisatie daar rekening mee bij de indeling.

Wat kost deelname?
Deelname per persoon aan het Walking Dinner 2024 kost €37,50,-. Voor buurtbewoners met een Ooievaarspas hebben we een speciaal tarief; neem contact op via info@willemarchipel.nl voor meer informatie.

Kunnen we ons als koppel aanmelden?
Ja, dat kan. In voorgaande jaren deed ongeveer de helft van de gasten individueel mee, de andere helft als koppel. Als je je als koppel aanmeldt, krijg je dezelfde route. Wil je als koppel deelnemen maar eigen routes lopen? Meld je dan ieder individueel aan.

Ik heb me ingeschreven maar kan toch niet komen. Wat nu?
Mocht je je hebben ingeschreven voor het Walking Dinner maar onverhoopt verhinderd zijn, dan kun je je reservering doorgeven aan een buurtgenoot. Breng de organisatie op de hoogte via info@willemarchipel.nl. Kun je geen vervanger vinden? Geef het dan ook door aan de organisatie, zodat wij tijdig de chefs op de hoogte kunnen stellen.

Hoeveel mensen kunnen deelnemen aan het Walking Dinner?
Het aantal deelnemers is afhankelijk van het aantal koks.

Wat doet de organisatie met verzamelde persoonsgegevens?
Klik hier voor meer informatie.

=====

English

Who can participate in the Walking Dinner? 
The purpose of Walking Dinner is to get acquainted with local residents. Participants must therefore reside in Willemspark or Archipel. The minimum age for participation is 18 years.

I do not speak Dutch. Can I participate? 
Yes, of course! The Walking Dinner welcomes all neighbours from Willemspark and Archipel – Dutch and international.

What will I eat? 
That is a surprise. The chefs do their best to serve something delicious!

Can you accommodate guests with dietary restrictions? 
Yes, we do our best to make that possible. Please inform us of any dietary restrictions upon registration or via info@willemarchipel.nl.

What can I expect? 
The evening starts at several addresses in our neighbourhood where we meet in small groups. Guests will be informed of their starting point a few days before the Walking Dinner. 
We will get together at 18:00 along with 20-25 other guests and enjoy some drinks and nibbles. Here you will receive your personal route with three home addresses for the evening.

How do I get from one place to another? 
This is totally up to you. Most people travel by bicycle as you have about 15 minutes to travel from address to the other.
Should you have limited mobility and is cycling not an option, please let us know upon registration or send a message to info@willemarchipel.nl and we will try and allocate you to addresses that are easily accessible.

How much does it cost to participate? 
The registration fee in 2024 is €37.50 per person.
Residents with Ooievaarspas get a special rate; please contact us by e-mail info@willemarchipel.nl for more information.

Can we register as a couple? 
Yes, that’s possible. In previous years approximately half of the guests signed up individually, the other half as a couple. If you register as a couple, you will get the same route. Please sign up as an individual if you would like to participate as a couple but prefer your own routes.

I registered but cannot participate. What to do? 
If you have signed up for the Walking Dinner but are unable to attend, you may transfer your booking to a neighbour who lives in our area. Please inform us via info@willemarchipel.nl. In case you cannot find a replacement, please inform us and we will inform your chefs.

How many people can participate in the Walking Dinner? 
The number of participants depends on the number of chefs.

What does the organisation do with collected personal data? 
Please click here for more information on our GDPR policy.