Langetafellunch

Please scroll down for English.

De organisatie achter het Walking Dinner Archipel-Willemspark lanceert een nieuwe culinaire buurtactiviteit: een langetafellunch op zondagmiddag 11 september! Een gezellige gelegenheid voor alle bewoners (jong en oud) van Willemspark en Archipel om elkaar te leren kennen.

Het idee samengevat:
– De organisatie zorgt voor lange tafels, banken en aankleding op het Nassauplein.
– De deelnemers nemen zelf eten en drinken mee om te delen met tafelgenoten. Tip: neem alleen eten mee voor het aantal mensen waarvoor je je hebt aangemeld.
– De deelnemers nemen zelf servies en bestek mee (s.v.p. geen plastic wegwerpmaterialen).
– Voor deelnemers wordt koffie verzorgd door Lagaranta. Daarnaast zal er ijs te koop zijn voor een verkoelende versnapering – we gaan immers uit van zomers weer!

Voorlopig programma:
12.00 uur inloop
12.30 uur startsein
14.00 afsluiting, samen opruimen

I.v.m. de logistiek waarderen we het als je je aanmeldt via dit formulier. We houden je dan ook op de hoogte van de praktische details van de lunch.

=====

The organisation behind the Walking Dinner Archipel-Willemspark is launching a new culinary neighbourhood activity: a long-table lunch on Sunday 11 September! A pleasant occasion for all residents (young and old) of Willemspark and Archipel to get to know each other.

The idea summarised:
– The organisation will provide long tables, benches and decorations on the Nassauplein.
– The participants will bring their own food and drinks to share with their table mates. Please only bring food for the number of people you have registered for.
– The participants will bring their own tableware and cutlery (please no plastic disposables).
– Lagaranta will provide coffee for the participants. There will also be ice cream for sale for a refreshing snack – after all, we are expecting summer weather!

Provisional programme:
12.00noon entry
12.30 starting signal
14.00 closing, cleaning up together

Because of the logistics, we appreciate it if you register via this form. We will also keep you informed of the practical details of the lunch.