Walking Dinner Willemspark-Archipel

Please scroll down for English.

Save the date: Walking Dinner 2023 op zaterdag 18 maart!

Verslag Langetafellunch 2022
De eerste editie van de Langetafellunch was een groot succes! Op zondag 11 september verzamelden zo’n 160 buurtgenoten aan een lange rij tafels op het zonovergoten Nassauplein. Ieder had lekkere hapjes en drankjes meegenomen, die werden gedeeld met tafelgenoten. De aankleding was onder meer verzorgd door Flowers of Joy en een ijscoman en de koffiebar van Lagaranta zorgden voor extra versnaperingen tijdens en na de lunch. Een goochelaar vermaakte alle aanwezigen met de nodige hoofdbrekens en er werd flink gelachen. Foto’s van de Langetafellunch vind je hier.

Kortom: een geslaagd evenement dat vraagt om een herhaling! Ondertussen zijn er ook plannen om in december een activiteit met glühwein, koekjes en Christmas Carols te organiseren… Meer weten? Houd onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief via info@willemarchipel.nl. Tot gauw!

Verslag Walking Dinner 2022
Na twee jaar afwezigheid was het zaterdag 26 maart 2022 eindelijk zover: de achtste editie van het Walking Dinner Willemspark-Archipel. En wat voor editie! De animo om deel te nemen was groot, zowel onder gasten als (deel)koks. Zo’n 180 buurtbewoners genoten van heerlijke huisgemaakte gerechten op verschillende locaties in de wijk – veel meer dan waar we als organisatie op hadden durven hopen.

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het Walking Dinner 2022: alle koks en gasten, de culturele startlocaties en natuurlijk de sponsoren. Ook dit jaar steunden lokale ondernemers het evenement in natura, korting of geldelijke bijdrage. De organisatie dankt Drost Juten Notarissen, Wijn op Dronk, Alexanderhoeve, Gransjean, Snack Vis Kiosk Nassauplein, Albert Heijn Sumatrastraat, Exotenhof, Slagerij Matla, ZOT, Heemskerk Bloemen, Blaha, Printerette, Kickstart, La Brasserie, Nassauhuis en Vastrecht.

We kijken uit naar het Walking Dinner 2023 en werken ondertussen aan een extra culinaire buurtactiviteit in het najaar van 2022. Houd deze site in de gaten of meld je aan voor de mailinglist (info@willemarchipel.nl).

Tot gauw!

=====

English

Save the date: Walking Dinner 2023 on Saturday 18 March!

Report Long Table Lunch 2022
The first edition of the Long Table Lunch was a great success! On Sunday 11 September, around 160 local residents gathered at a long row of tables on the sun-drenched Nassauplein. Each had brought tasty snacks and drinks, which were shared with neighbours. The decoration was provided by Flowers of Joy, among others, and an ice cream man and Lagaranta’s coffee bar provided extra refreshments during and after lunch. A magician entertained all attendees with some head-scratching and there were plenty of laughs. Photos of the Long Table Lunch can be found here.

In short: a successful event that calls for a repeat! Meanwhile, there are also plans to organise an activity with mulled wine, biscuits and Christmas Carols in December… Want to know more? Keep an eye on our site or sign up for our newsletter at info@willemarchipel.nl. See you soon!

Report Walking Dinner 2022
After two years of absence, it was finally possible to organise the 8th edition of the Walking Dinner Willemspark-Archipel on Saturday 26 March 2022. And what an edition it was! The enthusiasm to participate was great among guests and (parttime) cooks. Around 180 local residents enjoyed delicious homemade dishes at various locations in the neighborhood – far more than we as organisation had hoped for.

We thank everyone who contributed to the Walking Dinner 2022: all the cooks and guests, the cultural starting locations and of course the sponsors. Local entrepreneurs supported the event in kind, via discounts or a financial contribution. The organisation thanks Drost Juten Notarissen, Wijn op Dronk, Alexanderhoeve, Gransjean, Snack Vis Kiosk Nassauplein, Albert Heijn Sumatrastraat, Exotenhof, Slagerij Matla, ZOT, Heemskerk Bloemen, Blaha, Printerette, Kickstart, La Brasserie, Nassauhuis and Vastrecht.

We look forward to the 2023 edition of the Walking Dinner and, in the meantime, are working on an additional culinary activity in our neighbourhood in the fall of 2022. Keep an eye on this site or sign up for the mailing list (info@willemarchipel.nl).

See you soon!