Programma

Please scroll down for English.

Het programma van het Walking Dinner kent verschillende rondes. De gasten wisselen elke ronde van locatie en van tafelgenoten. Voor elke ronde hebben de gasten een kwartier de tijd om de volgende locatie te bereiken.

18:00 kick-off op diverse artisieke en culturele locaties in de wijk, inclusief bekendmaking van ieders persoonlijke route

19:00 voorgerecht op tafel

20:00 hoofdgerecht op tafel

21.30 nagerecht op tafel

22:15 gezamenlijke afsluiting

=====

English

The Walking Dinner event consists of several rounds. Each round, guests change location as well as company. In between courses, guests have 15 minutes to reach the next location.

18:00 kick-off at several artistic and cultural locations in our neighbourhoud, including notification of everyone’s personal route

19:00 starter served

20:00 main course served

21.30 dessert served

22:15 closing reception