Inschrijving / Registration 2020

Please scroll down for English.

Klik hier om je in te schrijven als kok voor het volledige menu (drie gangen).

Klik hier om je in te schrijven als gast of als deelkok. Let op: je inschrijving kan pas definitief bevestigd worden na betaling van het inschrijfgeld. Betalen kan als volgt:
– Voor één gast/deelkok (€29,50). Betaal direct via deze link.
– Voor twee gasten/deelkoks (€59). Betaal direct via deze link.
Of maak zelf het juiste bedrag over naar:
L.D.J.C. Loyens
NL70 BUNQ 2032 0306 59
omschrijving: Walking Dinner 2020

Graag tot ziens op zaterdag 21 maart!

Om dit evenement te organiseren hebben we persoonsgegevens nodig. Zie ons (AVG) beleid op deze pagina. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@willemarchipel.nl.

=====

English

Click here to register as a chef for the full menu (three courses).

Click here to register as guest or part time chef. Please note: your registration can only be confirmed after payment of the registration fee. Payment is possible in several ways:
– For one guest/part time chef (€29,50). Pay directly via this link.
– For two guests/part time chefs (€59). Pay directly via this link.
Or transfer the right amount to:
L.D.J.C. Loyens
NL70 BUNQ 2032 0306 59
description: Walking Dinner 2020

We look forward to seeing you on Saturday March 21st!

To organise the event we collect personal data. You can find our (GDPR) policy here. Should you have any questions, please do not hesistate to contact us via info@willemarchipel.nl.