Info Kok / Chef

SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Er zijn momenteel voldoende koks voor 24 maart. Er is nog wel plek voor gasten!

There are enough chefs for March 24. It is still possible to register as a guest!


HOE ZIET DE AVOND ER UIT VOOR EEN KOK?
De koks koken in hun eigen keuken een voor-, hoofd- en nagerecht. En bij elke gang schuift een nieuwe groep gasten aan tafel. Koks kunnen zelf aangeven hoeveel gasten zij kunnen ontvangen. Gangbare groepen zijn 6 tot 8 personen, maar meer of minder kan ook. Koks zitten uiteraard zelf met hun gasten aan tafel. Alle koks ontvangen een vergoeding per stoel voor de ingrediënten. Voor wijn wordt gezorgd.

Voor koks die liever niet drie gangen koken, is er ook de optie om te kiezen voor één of twee gangen. Voor hen zullen wij dan een match met een andere kok proberen te maken. Meer informatie hierover staat onder aan deze pagina.

PROGRAMMA VOOR DE KOKS
18.00 uur gasten verzamelen voor de kick-off op diverse plekken bij een gastheer/vrouw.

19.00 uur gasten gaan op pad naar hun eerste adres

19.15 uur 1e groep arriveert bij jou en je serveert je voorgerecht.

20.00 uur 1e groep gasten vertrekt

20.15 uur 2e groep arriveert, je serveert je hoofdgerecht

21.30 uur 2e groep gasten vertrekt

21.45 uur 3e groep arriveert, je serveert je nagerecht

22.30 uur afsluiting: alle gasten en koks gaan samen naar de eindlocatie Brasserie Huisman (Frederikstaat 34A)


HOE ZIT HET MET DE VERGOEDING?
Je ontvangt per aangeboden stoel voor de hele avond € 15,00 als vergoeding voor ingrediënten. De wijn, één fles per stoel, krijg je van Wijn op Dronk. Stel je biedt 6 stoelen aan, je kunt dus 6 gasten per gang ontvangen, dan ontvang je € 15,00 x 6 = € 90,00 van het Walking Dinner Team plus 6 flessen wijn.

INFORMATIEAVOND VOOR DE KOKS
Twee weken voor het Walking Dinner wordt er voor de koks een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze informatieavond kan je doorgeven wat je van plan bent te gaan koken (met welke ingrediënten), zodat wij met de allergieën en restricties van de gasten rekening kunnen houden.

De informatieavond vindt plaats bij Wijn op Dronk, Balistraat 81b. Je kan hier ook de wijnen proeven en kiezen. Na afloop geef je op een formulier aan welke wijn je graag wilt. De wijn zal dan -in de week voorafgaand aan het diner- voor je klaar staan bij Wijn op Dronk. Het is ook mogelijk een duurdere wijn of extra wijn te bestellen. Je betaalt dan zelf het verschil bij.


De informatieavonden zijn op donderdag 8 maart om 20.00 uur en op zaterdag 10 maart om 14.00 uur. Bij de aanmelding kun je aangeven wanneer je kan.

WIE KRIJG IK AAN TAFEL?
Een paar dagen dagen voor het Walking Dinner krijg je een email waarin de namen vermeld zijn van de gasten die (per gang) bij jou komen dineren. Ook zullen we aangeven welke dieetrestricties gasten eventueel hebben.

FEESTELIJKE AFSLUITING
De avond sluiten we feestelijk af in Brasserie Huisman, Frederikstraat 34A. Daar worden ook alle koks direct na het eten om 22:30 uur verwacht. Jij wandelt/fietst met je laatste gasten naar de brasserie.

Lijkt het je leuk om te koken dan kan je je hier aanmelden als kok: Aanmelden als KOK  

VOOR DEEL-KOKS: VERGOEDINGEN / BETALINGEN PER GERECHT
Om je als "deel-kok" aan te melden, vul je het aanmeldformulier van Gast in. De "deel-koks" kunnen bij opmerkingen omschrijven welke gang(en) zij het liefst voor hun rekening willen nemen. Je zult later door een van onze teamleden benaderd worden om het aantal stoelen en gangen te 'matchen'.

Indien je 1 of 2 gangen kookt dan is de vergoeding tussen de 2 koks als volgt verdeeld: € 4 voor het voorgerecht € 7 voor het hoofdgerecht en € 4 voor het nagerecht. Indien je 2 gangen kookt (voor- en nagerecht) krijg je per stoel ca 2/3 fles per persoon en voor 1 gang krijg je ca. 1/3 fles per persoon.

Als gast voor de resterende gang(en), betaal je € 7 voor het voorgerecht, € 14,50 hoofdgerecht en € 7 voor het nagerecht.


________________________________________________________________________WHAT TO EXPECT WHEN YOU SIGN UP AS CHEF?
As a chef, you are supposed to prepare a 3-course meal in your own kitchen. At every course a new group of guests will arrive and join you at the dinner table. You can choose how many guests you would like to receive. Average groups are 6-8 people, but you can also opt for more or fewer people. You will join their guests at the table. Chefs will receive compensation for the costs of ingredients and one complimentary bottle of wine per seat. 

We also give the opportunity to chefs to only prepare 1 or 2 courses. We will try to match you with another ‘part-time’ chef. More information can be found at the bottom of this page.

PROGRAM FOR CHEFS
6pm Guests gather for the kick-off at the home of a host/hostess in the neighborhood

7pm Guests will go to the first address for their starter

7:15pm 1st group of guests arrives at your home and you serve the starter you have prepared

8.00 pm 1st group leaves

8:15 pm 2nd group arrive, you serve your main course

9:30 pm 2nd group leaves

9:45 pm 3rd group arrives, you serve dessert

10:30 pm Guests and Chefs leave for Brasserie Huisman (Frederikstraat 34A)


REIMBURSEMENTS
Per available seat for the entire evening you will receive a €15.00 reimbursement for ingredients. The wine, one bottle per seat, will be provided by Wijn op Dronk. For example, if you offer 6 chairs, which means you can receive six guests per course, you will receive €15.00 x 6 = €90.00 from the Walking Dinner Team, plus six bottles of wine.

INFORMATION EVENING FOR CHEFS
Two weeks before the Walking Dinner an information evening for the Chefs will be organized. At this information evening, you are asked to share what you are planning to with the Walking Dinner team (which ingredients you will be using). We will use this information into account when matching guests who have dietary restrictions with Chefs.

The information evening will take place at at Wijn op Dronk, Balistraat 81b, where you will also be able to taste and choose the wine for your own dinner. You can pick up your selected wines in the week prior to the Walking Dinner at Wijn op Dronk. It is also possible to order a more expensive wine or extra wine. (You will be asked to cover extra costs yourself.

The information evenings will take place on Thursday, March 8th at 8pm and Saturday March 10th at 2pm. When registering, you can indicate your preference for a date.

WHO CAN I EXPECT AT MY DINNER TABLE?
A few days before the Walking Dinner you will receive a list with the names of the guests (per course) who will come to your home. If you have indicated that you can cater for certain dietary wishes, this will be specified per guest.

FINISHING THE WALKING DINNER ‘GEZELLIG’ TOGETHER WITH YOU!
The end of the Walking Dinner will take place at Brasserie Huisman (Frederikstraat 34A). Please join your last group of guests to the brasserie for a drink and a chat with the other participants.

Would you like to be a chef, you can register here: Register as Chef

FOR PART-TIME-CHEFS: REINBURSEMENTS AND PAYMENTS PER COURSE 
You can register as a "Part-Course-chef", using the Guest form. The "Part-Course-Chefs" can add their preferences for courses in the remarks field. You will be contacted at a later stage by one of our Team members in order to make the match for the number of guests and the courses with the other "Part-Course-Chef".

In case you prefer to cook 1 or 2 courses, you will be reimbursed as follows: €4 per head for the starter, € 7 for the main course and € 4 for the dessert.

In case you cook 2 courses (for example the starter and the main meal), you will receive approx. 2/3rd bottle per person and for 1 course approx. 1/3rd bottle per person.

As a guest you will pay € 7 for the starter, € 14,50 for the main meal and € 7 for the dessert.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten